Zastosowanie

Technologia Iniekcji Krystalicznej, przeznaczona jest do odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych poziomych jak i pionowych, bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych.
Technologię tę można stosować bez względu na rodzaj materiału użytego do budowy murów (cegła, wapień, piaskowiec, beton itp.) oraz bez względu na ich grubość, stopień zasolenia i zawilgocenia. W przeciwieństwie do wszystkich innych znanych technologii osuszania budynków iniekcja krystaliczna daje lepsze efekty, im bardziej zawilgocone są mury.
Nie wymaga więc wstępnego suszenia muru w strefie planowanej iniekcji, tak jak to ma miejsce w innych znanych technologiach. Wprost przeciwnie – przed iniekcją strefę muru dodatkowo zwilża się wodą, aby uzyskać korzystne efekty do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej, tworzących izolację. Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokoleniową trwałość w czasie i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji.

Opis metody

Osuszanie budynków z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu na skutek braku izolacji poziomej  jak i pionowej,  jest najważniejszym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych.
Pomocne przy osuszaniu budynków okazało się rozwiązanie dr Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wynalazek, wielokrotnie nagradzany na najważniejszych światowych wystawach wynalazczości, dotyczy właśnie metody osuszania budynków, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Zgodnie z istotą rozwiązania warstwa izolacyjna pozioma i pionowa tworzy się przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego.
więcej...

Autor Technologii

Dr Wojciech Nawrot ukończył w 1962 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i został asystentem profesora Wiktora Kemuli.
W 1971 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Następnie w tym samym roku obronił pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem profesora Włodzimierza Skalmowskiego. Jest autorem 42 patentów i blisko 100 publikacji - głównie z dziedziny technologii materiałowej i fizyki budowli oraz autorem trzech monografii dotyczących ochrony budowli przed korozją. Dr inż. Wojciech Nawrot z WAT jest autorem technologii iniekcji krystalicznej osuszania budynków z wilgoci podciąganej z gruntu...więcej

 

Iniekcja Krystaliczna® ECS - licencja na stosowanie od 1996 r.

Metoda jest stosowana we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych. Temperatura stosowania odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie -5°C ÷ + 35°C.

Pełna ekologiczność, a także spełnienie wszystkich konserwatorskich kryteriów dotyczących metod osuszania obiektów budowlanych.

Warstwa izolacyjna powoduje równocześnie mechaniczne wzmocnienie muru.

Jednocześnie jest wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobrą izolację elektryczną.

Jako jedyna metoda wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji.

Przeciwwilgociową izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej wykonuje się w następujący sposób:

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony, czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu młotów udarowo - obrotowych w odstępach co 10 - 15 cm w zależności od stanu zasolenia murów.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą - przez skierowanie do otworu strumienia wody, około 0,5 l, która poza nawilżeniem wypłukuje z otworów wywiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego...

Dalej