• aktywator
  • Iniekcja
  • selforganization
  • wysolenia

Zastosowanie Iniekcji KrystalicznejECS - licencja na wykonywanie Iniekcji Krystalicznej® od 1996 r.


Technologia Iniekcji Krystalicznej ma zastosowanie do odtwarzania izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych.

Nie ma potrzeby odkopywania murów. Można ją wykonywać w cegłach, wapień, piaskowiec, beton, itp. Grubość, stopień zasolenia i zawilgocenia nie ma znaczenia.

Co ciekawe, w porównaniu do innych znanych technologii osuszania budynków,
przy iniekcji krystalicznej im bardziej są zawilgocone mury, tym daje lepsze efekty.
Wobec tego, nie ma potrzeby wstępnego suszenia muru w strefie iniekcji, jak to ma miejsce w innych technologiach.

Przeciwnie, przed iniekcją mur dodatkowo nawilża się wodą, aby uzyskać korzystne efekty do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej, tworzących izolację.

Wytworzona blokada przeciwwilgociowa jest całkowicie ekologiczna, nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji, ma wielopokoleniową trwałość.

Opis metody

Osuszanie budynków z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu na skutek braku izolacji poziomej  jak i pionowej,  jest najważniejszym problemem technicznym podczas prac remontowych obiektów budowlanych.

Pomocne okazało się rozwiązanie Dr Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Wynalazek, wielokrotnie nagradzany na najważniejszych światowych wystawach wynalazczości, dotyczy właśnie metody osuszania budynków, które uległy zawilgoceniu wskutek podciągania kapilarnego wód gruntowych.
Zgodnie z istotą rozwiązania warstwa izolacyjna pozioma i pionowa tworzy się przez krystalizację nierozpuszczalnych w wodzie minerałów w porach i kapilarach materiału budowlanego.
więcej...

Autor Technologii

Dr Wojciech Nawrot ukończył w 1962 r. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i został asystentem profesora Wiktora Kemuli.

W 1971 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Następnie w tym samym roku obronił pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem profesora Włodzimierza Skalmowskiego.
Jest autorem 42 patentów i blisko 100 publikacji - głównie z dziedziny technologii materiałowej i fizyki budowli oraz autorem trzech monografii dotyczących ochrony budowli przed korozją.

Dr inż. Wojciech Nawrot z WAT jest autorem technologii osuszania budynków z wilgoci podciąganej z gruntu...więcej

 

Specyfika iniekcji krystalicznej

Metoda jest stosowana we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych. Temperatura stosowania, odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie -5°C ÷ + 35°C. Dlatego można stosować ją również w sezonie zimowym.

Pełna ekologiczność, technologia opiera się na bezpiecznych dla środowiska kompozytach mineralnych produkowanych w oparciu o naturalne surowce.

Warstwa izolacyjna powoduje równocześnie mechaniczne wzmocnienie muru

Jednocześnie jest wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobrą izolację elektryczną. Jej gazoszczelność jest szczególnie przydatna, gdy w pomieszczeniach odczuwalny jest wyraźny zapach stęchlizny

Jako jedyna metoda wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji. Im bardziej zawilgocony mur, tym lepiej.
Działamy na terenie całego kraju.
Iniekcję można wykonywać również w okresie zimowym.

Teatr Narodowy w Warszawie

Etapy przy wykonaniu izolacji :

1. Odwierty w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym poziomie, w odstępach co 10-15 cm, wiertlem o średnicy 20 mm, pod kątem 15-30 stopni.

2. Płukanie wodą - ma to na celu dodatkowo nasączyć mur oraz wypłukać pozostałą wywiercinę.

3. Wykonanie iniekcji - wypełnienie otworów aktywatorem typu mineralnego ...

Dalej