Czy na ścianach tynk odparza się, łuszczy, puchnie ?

 

 

TAK          NIE

Iniekcja krystaliczna była tu konieczna. Tynk odpada, odparza się, wykwity soli na ścianie

Plamy wilgoci i wysolenia, świadczą o podciąganiu kapilarami wilgoci z gruntu