Wykonać opaskowy drenaż odwadniający. Jeżeli poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 50 cm od posadzki piwnicy również należy go wykonać
W przypadku braku izolacji poziomej i pionowej należy również je wykonać.
Trzeba wykluczyć zalewanie na skutek pękniętych rur zewnętrznych lub wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych.

Natomiast gdy na skutek zmian hydrogeologicznych i podniesieniu poziomu wód gruntowych, woda regularnie zalewa piwnicę, nie powinno stosować się pomp wypompowujących wodę. Stałe wypompowywanie napływającej wody rozluźnia grunt pod fundamentem, porywa ze sobą cząstki podłoża i może doprowadzić do destabilizacji fundamentu !

wróć

  • LOGO INIEKCJI